Těžba soli

V principu rozlišujeme mezi třemi typy solí: odpařovaná sůl, mořská sůl a kamenná sůl. Všechny tyto typy solí se získají různými způsoby za použití různých zařízení a metod.

Odpařovaná sůl

Odpařovaná sůl

Sůl ze švýcarských Alp se získává vyluhováním soli z vrstev kamenné soli, které se nachází v hloubkách až 400 metrů. Vyluhovaná sůl se ve formě roztoku ve vodě vede potrubím do sběrné nádrže vrtu, odkud je transportována ke změkčení a je následně podrobena procesu krystalizace ve výparníku.

Dříve se roztok soli (chloridu sodného) odpařoval – "vyvařil" ve velkých pánvích. Takto získávaná sůl je známa jako "odpařovaná" sůl. Toto tradiční označení se používán dodnes.

Vrtání / vyluhování

Průzkumné vrty jsou prodlouženy a opatřeny trubkami, aby bylo možné vyluhovat sůl a následně extrahovat solný roztok. To znamená, že do otvorů jsou spuštěny a připevněny tři soustředné trubky. Nejvnitřnější trubka nese vzhůru nasycený roztok chloridu sodného, druhá zajišťuje přísun pitné vody pro vyluhování shora a vnější trubka přivádí dusík, který se používá jako ochranný plyn, aby se zabránilo rychlému míchání mezi roztokem s již rozpuštěnou solí (solankou) a čerstvou vodou. Síť potrubí pro solanku, čerstvou vodu a ochranného plynu se táhne v délce několik kilometrů pod vrtnými poli a překonává výškové rozdíly až 400 metrů; trubky se setkávají v podzemních čerpacích stanicích.

Solanka teče do sběrné nádrže vrtu, kde je poprvé vidět jako kapalina, která je čirá jako voda.

Čištění solanky / změkčení

Nezpracovaná solanka z vrtných polí proudí do sběrné nádrže, odkud je čerpána do změkčovacích reaktorů.

Stejně jako i 310 g čisté kuchyňské soli, i každý litr nepřepracovaného nasyceného chloridu sodného obsahuje také 6-8 g rozpuštěných solí vápníku a hořčíku. Tyto sekundární soli dokáží rychle pokrýt topné komory výparníku tvrdým povlakem (vodním kamenem), čímž se významně sníží výkon reaktorů. Z tohoto důvodu, se sekundární soli odstraňují srážením a tím je solanka v surovém stavu změkčena. To probíhá ve dvou fázích s přídavkem páleného vápna, sody a oxidu uhličitého. Hlavní zbytky získané z tohoto procesu jsou sádra a vápno, které jsou následně homogenizovány a ukládány do vyřazených jeskyní.

Krystalizace

Horká pára o teplotě 140 °C uvede ve výparníku solný roztok (solanku) k varu. Generovaná pára je odváděna z horní části výparníku. Sůl průběžně krystalizuje a shromažďuje se na dolním konci výparníku jako vlhká pasta.

Švýcarská těžební společnost provozuje šest výparníků. Jsou vysoké více než 20 m a každý z nich má objem 100 metrů krychlových. Celé zpracování probíhá na principu mechanického stlačení páry. Generovaná pára se promyje, je přivedena do kompresoru, kde se stlačí a následně se zahřeje na 140 °C. Tak může být opět použita jaké topná pára. Díky tomuto procesu je v dnešní době tepelná energie potřebná k výrobě soli patnáctkrát nižší než v minulosti.

Sušení

Vlhká pasta soli je z výparníku předávána do odstředivek. Pasta se odstředí při vysoké rychlosti, aby se oddělila voda a sůl. 2% voda je ponechána v soli jako zbytková vlhkost. Sůl tak poprvé získává bílý vzhled a podobá se čerstvému prachovému sněhu.

Nyní fluidní sušička provádí další etapu v procesu sušení; přiváděný horký vzduch v postatě odstraní poslední zbytky vody ze soli (zbytkové mnžství je velmi málo mililitrů vody ve 100 kg soli).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mořská sůl

Získávání mořské soli odpařováním mořské vody v přírodních lagunách nebo uměle vytvořených rybnících, solných mokřadách nebo mořských mělčinách je jedním z nejstarších procesů. Solné mokřady byly vytvořeny především v blízkosti oblastí osídlených starověkými civilizacemi a na rovných úsecích mořského pobřeží. Proces byl postupně zdokonalován, avšak princip zůstal po staletí stejný. Sklizeň soli byla prováděna velice pracně ručně, v dnešní době bývá platňována technika.

 

 

Kamenná sůl

Kamenná sůl je název pro suché soli, která se získávají z ložisek soli horninových vrstev hornickým způsobem. Nejvíce se solné doly provozují pod zemí, ale v solných pouštích se těží i povrchově.

Kamennou sůl (halit) po sobě zanechaly Prvotní oceány před miliony lety po vyschnutí jejich lagun. Tyto vrstvy soli pak byly pokryty skalními útvary, takže se nyní nachází v podzemí nebo uvnitř hor. V pouštních oblastech se sůl také nachází na povrchu. Známým je historický solný důl Keltů v Hallstattu z roku 1.000 před naším letopočtem.

V současné době je většina světové kamenné soli získávána z podzemích nebo povrchových dolů. To je možné jen díky moderní mechanické těžební technologii.


Naše nabídka

Námi dodávaná sůl ze švýcarských Alp se těží procesem odpařování soli.

Dopřejte si blahodárné účinky soli a vyzkoušejte naši švýcarskou sůl, švýcarskou ochucenou sůl, švýcarskou kosmetiku pro obličejšvýcarskou kosmetiku pro tělo.

Vyzkoušejte švýcarské TOP produkty. Využijte produkty švýcarské kvality – dary švýcarské přírody, úroveň švýcarského zpracování. Okuste švýcarský způsob života na vlastní kůži a chuťové pohárky.